disclaimer

Algemeen

Emro Beheer Amsterdam B.V. (waaronder ook dient te worden begrepen de aan haar gelieerde ondernemingen, welke hierna samen met Emro Beheer Amsterdam B.V. worden genoemd: “Emro Real Estate”) verleent u hierbij toegang tot haar website https:// www.emrorealestate.com (“de Website”).

Emro Real Estate publiceert hier ter informatie afbeeldingen, teksten en andere materialen. Emro Beheer behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en andere voorwaarden waarnaar op de Website wordt verwezen. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken.

Geen aansprakelijkheid

Emro Real Estate heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg sa-mengesteld. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Emro Real Estate doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel Emro Real Estate zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Emro Real Estate niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gebo-den informatie. In het bijzonder is alle content en informatie op de Website en/of in Emro Real Estate’s folders/digitale nieuwsbrieven/e-mails of andere uitingen, waaronder in ieder geval bedoeld prijzen, afmetingen, hoeveelheden, data, aanbiedingen, onder voorbehoud en vrijblijvend en voorts onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten en gelden zolang de voorraad strekt.

Emro Real Estate garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Emro Real Estate wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juist-heid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand.

Emro Real Estate accepteert nimmer aansprakelijkheid ter zake van mogelijk onjuiste of incomplete informatie op haar Website of vervat in door haar verstuurde berichten van welke aard dan ook.

Verwijzingen naar andere websites/derden

Op de Website kunnen mogelijks links naar externe websites staan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze Website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst Emro Real Estate u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Emro Real Estate nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer Emro Real Estate hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden op de Website plaatst, betekent dit niet dat Emro Real Estate de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Emro Real Estate aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is nooit door Emro Real Estate geverifieerd.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt geplaatst op uw computer, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen over wat de bezoeker van die website op internet doet, met als doel die informatie op een later moment weer te gebruiken.

Cookies zorgen er onder andere voor dat de Website goed functioneert, helpen Emro Real Estate om uw ervaring bij het gebruik van haar website te verbeteren en zorgen ervoor dat zij u relevante advertenties kan tonen. De cookies worden ook niet langer bewaard dan nodig is om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert.

Emro Real Estate maakt gebruik van de volgende cookies.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de Website van Emro Real Estate correct functioneert.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelt Emro Real Estate met hulp van derden statistieken over hoe haar Website gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kan zij haar Website blijven verbeteren in het voordeel van haar gebruikers. Hiervoor gebruikt zij onder meer Google Analytics. Via de Website worden er daarom analytische cookies van onder meer Google geplaatst. Emro Real Estate heeft alle gegevens geanonimiseerd.

U kunt de cookies natuurlijk ook uitschakelen of verwijderen. Dit kan u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Social media

Emro Real Estate wil het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van haar Website te delen via social media.

Emro Real Estate raadt u aan de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen (o.a. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en Pinterest) door te lezen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Het gebruik van dergelijke social media is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze Website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Emro Real Estate en haar licentiegevers of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze Website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Emro Real Estate of de rechtmatige en schriftelijke toestemming van de rechthebbende, tenzij expliciet anders aangegeven. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Emro Real Estate zendt, is niet gegarandeerd. Emro Real Estate garandeert niet dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Emro Real Estate accepteert en aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken van voornoemde berichten.

Toepasselijk recht

Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Emro Real Estate behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van de systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vraagt Emro Real Estate u deze zo snel mogelijk te melden zodat de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Daarbij vraagt Emro Real Estate u om uw contactgegevens achter te laten. De contactgegevens van Emro Real Estate zijn:

Emro Real Estate Amsterdam B.V.
De Lairessestraat 111-115
1075 HH Amsterdam

Telefoonnummer: 020 5759100
E-mailadres: info@emrobeheer.com

Versie: oktober 2019

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
error: De content van deze website is auteursrechtelijk beschermd!